Sản phẩm

Sắp xếp theo
Hiển thị Mỗi trang

Khăn lạnh màng ngọc lõi lưới

Khăn sử dụng bao bì màng ngọc PP và ruột khăn với chất liệu vải không dệt dạng lưới.
Giá chỉ từ 340đ

Khăn lạnh màng ngọc lõi bi

Khăn sử dụng bao bì màng ngọc PP và ruột khăn với chất liệu vải không dệt dạng chấm bi
Giá chỉ từ 440đ

Khăn lạnh màng ghép lõi lưới

Khăn lạnh sử dụng bao bì màng ghép 2 lớp cùng với chất liệu vải không dệt dạng lưới
Giá chỉ từ 500đ

Khăn lạnh màng ghép lõi bi

Khăn lạnh sử dụng bao bì màng ghép 2 lớp và ruột khăn với chất liệu vải không dệt dạng chấm bi
Giá chỉ từ 580đ